ALBA GRANDE VALES

O meu nome é Alba Grande e tamén Alba de Vales, polo nome da aldea na que me criei.
 

Sobre
ALBA

Fórmome dende moza como actriz e titiriteira. A día de hoxe, traballo
nalgúns espectáculos de monicreques, e como profesora de teatro.

Hai dous anos decidín dar o paso profesional, para inserirme nos circuítos da Galiza como narradora oral. Gústame sentirme xograresa e descubrir en min esta figura. Os contos que amoso son de orixe popular e algúns con autoría. Moitos cóntoos á miña maneira, modificando ou incluíndo verbas,
ou títeres e obxectos. Acompáñame o meu pandeiro redondo tradicional galego, para cantar cancións populares que tamén axeito segundo os contos.

Apaixóname escoitar ás xeracións maiores, inspirarme con elas no
meu traballo, e promover a transmisión oral como xeito de aprendizaxe. Agora estou creando espectáculos arredor dos elementos da vida, e tamén
de datas sinaladas: “Contos Arredor do Lume”, da Terra, do Magosto, e para este 2023 virán os que rodan arredor da Auga e do Ar.